„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

W naszym przedszkolu i żłobku dzieci są:

 • szczęśliwe i radosne
 • zdrowe i bezpieczne
 • aktywne we własnej edukacji

Naszą misją w przedszkolu i żłobku jest rozwijanie u dzieci:

 • ciekawości aktywności i motywacji do działania
 • umiejętności współdziałania z innymi i z otoczeniem poprzez umiejętności komunikacyjne, szacunek dla innych, a także rozumienie znaczenia umów i norm społecznych
 • samodzielności i wytrwałości w pokonywaniu trudności
 • umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • zrozumienia zjawisk z najbliższego otoczenia
 • wyobraźni i ekspresji twórczej
 • zainteresowania literaturą i sztuką
 • poczucia własnej wartości budowanego na świadomości uczuć

W tym celu:

 • zatrudniamy wykwalifikowaną i przyjazną dzieciom kadrę
 • rozpoznajemy potrzeby oraz możliwości psychofizyczne dzieci
 • stymulujemy rozwój dzieci poprzez stosowanie ciekawych i różnorodnych form i metod pracy
 • uczymy codziennie języka angielskiego