Terapia SI

Dla Rodziców Przedszkolaków

Jeśli Twoje Dziecko często:

  • potyka się,
  • obija się o przedmioty i inne dzieci,
  • ma kłopoty z koordynacją ruchową
  • nie potrafi się skoncentrować
  • nie potrafi zaplanować zabawy

Zapraszam na terapię integracji sensorycznej.

Dla Rodziców Uczniów

Jeśli Twoje Dziecko:

  • ma trudności w wypowiadaniu się
  • podczas czytania zmienia znaczenie słów
  • robi błędy ortograficzne
  • ma trudności ze słuchem fonematycznym
  • ma trudności z koncentracją i uwagą

Zapraszam na diagnozę i terapię.

mgr Maria Nina Szczepańska – doświadczony terapeuta i nauczyciel 

tel. 509-890-942