Dziecko „…jest jak żaglowiec, ma swój żagiel, ma ster i wszystko to, co potrzebne żeby popłynąć…
Terapeuta, Nauczyciel to podmuch wiatru, który sprawia, że żaglowiec płynie do celu.”

Milton H. Erickson

 

Naszym głównym celem jest intensywna terapia dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, prowadzona zarówno w trakcie zajęć indywidualnych, jak i grupowych. Dzieci otrzymują indywidualny plan terapeutyczny, którego celem jest harmonijny rozwój wszystkich sfer funkcjonowania dziecka i zniesienie barier uniemożliwiających dzieciom edukację włączającą w przedszkolu integracyjnym.