Program przedszkola i żłobka Kids World

W naszym przedszkolu realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN i zgodnie z nim przygotowujemy dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole.

Wiąże się to z takim wspieraniem rozwoju społecznego, emocjonalnego, fizycznego oraz intelektualnego, by każde dziecko osiągnęło pożądany stopień gotowości do podjęcia nauki w szkole.

W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 zajęcia realizujemy w oparciu o:

„Od przedszkolaka do pierwszaka”, czyli „Tropiciele” grupy 3-, 4-, 5-letnie oraz  „Szkoła za pasem” – Roczne Przygotowanie Przedszkolne dzieci 6-letnie.