Program przedszkola i żłobka Kids World

W naszym przedszkolu realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN i zgodnie z nim przygotowujemy dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole.

Wiąże się to z takim wspieraniem rozwoju społecznego, emocjonalnego, fizycznego oraz intelektualnego, by każde dziecko osiągnęło pożądany stopień gotowości do podjęcia nauki w szkole.

W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 zajęcia realizujemy w oparciu o:

„Planeta dzieci”, „Od przedszkolaka do pierwszaka”, oraz serię „Plac zabaw”.