csm_IMG_2716_5446863c05English everyday!

Immersja, czyli „zanurzenie” w języku angielskim polega na osłuchaniu się z naturalnymi, autentycznymi wypowiedziami w konkretnych, zrozumiałych dla dziecka sytuacjach z codziennego życia przedszkolaka. Podobnie  jak w przypadku nauki mowy ojczystej, dziecko najpierw osłuchuje się z językiem, zaczyna go rozumieć, a dopiero po jakimś czasie, gdy jest do tego gotowe – samodzielnie używać.

Dziecko wprowadzane jest w świat języka obcego bez wyjaśnień i tłumaczeń w języku ojczystym –  „zanurzane” w języku obcym, tak samo jak „zanurzane” były w języku ojczystym od momentu urodzenia.
Najmłodsi poznają język intuicyjnie poprzez obserwację swojego otoczenia oraz udział w różnych wydarzeniach, do których dopasowują  wyrażenia i zwroty z danego języka. Wcale nie musi to być jeden język, dzieci bez większego stresu poradzą sobie z komunikatami w dwóch językach.  Podobnie, jak w przypadku nauki języka ojczystego, ważne jest, by nie oczekiwać od dziecka natychmiastowych postępów. Przyswojenie języka, ojczystego jak i obcego, wymaga czasu. Maluch, który ma stały kontakt z językiem obcym, prędzej czy później zacznie go wykorzystywać do komunikacji z otoczeniem. W początkowym etapie będzie oczywiście popełniał  błędy. Zadaniem otoczenia nie jest ich korygowanie, ale dostarczanie prawidłowego wzorca komunikacji.

Metoda immersji jest uznawana za jedną z odnoszących największe efekty w nauczaniu dzieci języka obcego. Na jej skuteczność wpływ ma otaczanie dziecka językiem obcym i, co ważniejsze, posługiwanie się językiem jako narzędziem, służącym poznawaniu świata, a nie traktowanie języka jako celu nauczania samego w sobie. Uwaga dzieci nie jest poświęcona powtarzaniu słówek i zwrotów, język obcy jest przyswajany bezwiednie podczas procesu nauki, np. poznając zmiany zachodzące w przyrodzie, gdy nadchodzi wiosna.

W naszym przedszkolu od września realizować będziemy  program immersji częściowej. Immersja całkowita możliwa jest tylko w krajach, w których język uczony jest językiem narodowym danego kraju (np. angielski w Wielkiej Brytanii). Jeżeli język uczony nie jest językiem narodowym (np. angielski w Polsce) stosujemy właśnie immersję częściową, która polega na tym, że język angielski towarzyszy dzieciom przez co najmniej 50% czasu spędzanego w przedszkolu.