„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może – nie ma godniejszego celu, niż danie każdemu dziecku lepszej przyszłości”(J. Korczak)

 

Dla kogo?

Do przedszkola w ramach procesu integracji zapraszamy wszystkie dzieci:

 • posiadające opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju
 • posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • będące podczas diagnozy
 • których rozwój niepokoi rodziców i chcieliby, aby dziecko zostało poobserwowane w środowisku grupy rówieśniczej

Co proponujemy

 • opiekę wielospecjalistycznego zespołu terapeutów,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka i zapewnienie mu komfortowych warunków, aby mogło w pełni realizować przewidziany w podstawie program,
 • realizację  programów autorskich powstałych na terenie przedszkola,
 • indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub opinii o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • spotkanie z terapeutami i wychowawcami pracującymi z dzieckiem w miarę potrzeb rodziców.
 

Zajęcia

 • zajęcia SI
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • terapia pedagogiczna
 • terapia metodą W. Sherborne
 • zajęcia relaksacyjne
 • trening umiejętności społecznych
 • dogoterapia
 • terapia psychologiczna
 • terapia logopedyczna
 • arteterapia
 • muzykoterapia
 

Metody pracy

W procesie terapii w przedszkolu odchodzimy od restrykcyjnego behawioryzmu (wykorzystujemy jego elementy), staramy się zrozumieć sens zachowania dziecka, zrozumieć jaką potrzebę ono zaspokaja.

 

Nasi specjaliści

Tworzymy zespół specjalistów, który ściśle ze sobą współpracuje i tworzy dla dzieci potrzebujących wsparcia specjalne programy i plany. W skład zespołu terapeutycznego wchodzi: psycholog, pedagog, pedagog specjalny, logopeda, rehabilitant oraz terapeuta integracji sensorycznej.